Facebook
Google+
Twitter

7.Runa Gebo

Runa Gebo
idealne połączenie, jedność, podniesienie wibracji, miłość ta na całe życie, jak i ta która może nas zniszczyć, hojność wszechświata
 
 
Jesteś teraz zjednoczony z najwyższymi siłami, dostrzec możesz prawdę o sobie oraz o tym co możesz osiągnąć, mierz jednak siły na zamiary. Wymagając za dużo od siebie i od innych przeobrazić się możesz w kata. Daj z siebie tyle  ile możesz, nie możesz wytracić swoich energetycznych zasobów. Pamiętaj, że idealizm może spowodować Twoje oderwanie od rzeczywistości.
 

Galeria: