Array ( [0] => crawl ) : Runista Arkadiusz - runy wróżby z run, aura, przepowiednie z kart, wróżba przez telefon i email, tarot: Łódź i cała Polska. Zapraszam.

WARSZTATY

Warsztaty  tematyczne 
 
Dziewięć światów – omówienie ich w kontekście pełnego zrozumienia celtyckiego postrzegania świata, ludzi i mechanizmów rządzącymi ludźmi – wiedza niezbędna do zrozumienia ludzkiej ewolucji świadomości oraz dająca praktyczne umiejętności niezbędne do analizy duszy, jej poziomu rozwoju postrzegania oraz podłączeń energetycznych.  Cena kursu - 200 zł. 
 
Charakterystyka ośmiu znaków runicznych od pod kątem ich znaczenia mantycznego, magicznego i filozoficznego kurs obejmuje znaki od runy Fehu do runy Wunjo . Cena kursu - 200 zł.
 
Charakterystyka ośmiu znaków runicznych od pod kątem ich znaczenia mantycznego, magicznego i filozoficznego kurs obejmuje znaki od runy Hagalaz do Sowillo. Cena kursu - 200 zł.
 
Charakterystyka ośmiu znaków runicznych od pod kątem ich znaczenia mantycznego, magicznego i filozoficznego kurs obejmuje znaki od runy Tiwaz do runy Othala. Cena kursu - 200 zł.
 
Runiczna analiza energetyczna znaczenie ośmiu znaków runicznych pod kątem podłączeń energetycznych kurs obejmuje znaki od runy Fehu do runy Wunjo. Cena kursu - 200 zł.
 
Runiczna analiza energetyczna znaczenie ośmiu znaków runicznych pod kątem podłączeń energetycznych kurs obejmuje znaki od runy Hagalaz do runy Sowillo. Cena kursu - 200 zł.
 
Runiczna analiza energetyczna znaczenie ośmiu znaków runicznych pod kątem podłączeń energetycznych kurs obejmuje znaki od runy Tiwaz do runy Othala. Cena kursu - 200 zł.
 

Warsztat runiczny – poziom podstawowy (dla osób nie mających doświadczenia i wiedzy związanej ze znakami runicznymi, dywinacją, medytacją oraz pracą energetyczną).
 
PROGRAM WARSZTATU

1. Wstęp: a) BHP w pracy z runami;
b) Informacje ogólne o znakach runicznych dotyczące ich powstania, historii, podziału;
c) Przegląd najważniejszych bóstw mitologii celtyckiej / nordyckiej silnie powiązanych z runami;
d) Dziewięć światów – omówienie ich w kontekście pełnego zrozumienia celtyckiego postrzegania świata, ludzi i mechanizmów rządzącymi ludźmi – wiedza niezbędna do zrozumienia ludzkiej ewolucji świadomości;
e) Omówienie specyfiki pracy z runicznymi energiami;
2. Charakterystyka każdej runy pod kątem jej znaczenia mantycznego, magicznego i filozoficznego;
3. Omówienie znaczenia run ze względu na ich znaczenie psychologiczne, psychosomatyczne;
a) Runy jako charakterystyka osobowości, usposabiania i charakteru człowieka;
b) Runy i ich znaczenie psychosomatyczne, zdrowotne;
4. Wprowadzenie do posługiwania się znakami runicznymi w celach mantycznych (wróżebnych);
a) Omówienie i charakterystyka kilku rozkładów runicznych;
5. Praktyczne posługiwanie się runami , próby analizowania rozkładów runicznych;
6. Indywidualne wykorzystanie run – omówienie zasad tworzenia skryptów runicznych, amuletów.

Celem powyższego kursu jest przybliżenie ogólnej tematyki związanej ze znakami runicznymi, które to przez wiele lat zepchnięte były do przysłowiowego podziemia. Od pewnego czasu zainteresowanie wszystkim co dawne wraca, a ludzie odnajdują w dawnej wiedzy niezmienną od stuleci prawdę o nas samych. Ludzka świadomość wykonała swego rodzaju zwrot, po tym jak nasz gatunek wielbił wszystko co materialne, dające się ogarnąć rozumem, podporządkowanie świadomości zbiorowej. Nagle uświadomiliśmy sobie, iż dawna wiedza może stanowić trzon/rdzeń naszej ewolucji duszy i wzrastania świadomości. Spotkanie z runicznymi znakami ma na celu zaznajomić każdego zainteresowanego z tym czym są te znaki, pokazać jak wierzenia zapomniane mogą odmienić nasze postrzeganie siebie samych oraz pokazać możliwości pozbycia się ograniczeń, które to uniemożliwiają nam życie w szczęściu i harmonii. Runy zaczęliśmy widzieć tylko jako dziwne znaki, które służą do wróżenia. To mylne przekonanie i ja na warsztacie runicznym będę starał się pokazać, iż znaki te mogą stanowić pełne kompendium wiedzy, która może służyć nam w pokonywaniu problemów, analizowaniu naszych blokad, lęków, kompleksów oraz czynników głęboko zapisanych w naszej podświadomości, które warunkują wydarzenia w naszym życiu. By w pełni otworzyć się na głos run wystarczy otwartość na ich przekaz. Oczywiście nie uda się praktycznie pracować z runami jeżeli nie ma się przygotowania teoretycznego, uważam że teoria ma być tylko fundamentem na bazie którego zbudować każdy może swój własny język pracy z runami. Stąd nie kładę wielkiego nacisku na pamięciowe nauczenie się regułek związanych z tymi znakami. Wszystko co ten kurs oferuje ma na celu wczucie się w te symbole ich specyfikę. Niemniej jednak polecam wsparcie się książką Jewgienija Kolesowa i Aleksandra Thorstena „Magia i mantyka run” oraz „Alahemia Runy” Mayroona ta druga pozycja dostępna jest z talią runiczną. Oczywiście kurs oparty jest na mojej wiedzy wypracowanej na bazie własnych obserwacji i doświadczeń w obcowaniu z runami. Te dwie pozycje jednak miały kluczowe znaczenie w rozpoczęciu mojej drogi z runicznymi znakami. Osoby zainteresowane warsztatem powinny wyposażyć się w prostą talię runiczną, zawierającą tylko same symbole runiczne, nie wskazane jest rozpoczynanie pracy z runami od talii obrazkowych silnie działających na podświadomość.

Czas trwania warsztatu - 12 godzin podzielonych na 5 spotkań
Cena warsztatu - 1000 zł.

Warsztat przeznaczony dla osób posiadających skypa Wszelkich informacji na temat warsztatu udzielam pod nr tel. 880 - 510 - 862 na ten nr tel. należy dzwonić, chcąc uzgodnić wszelkie sprawy dotyczące uczestniczenia w warsztacie.
 
Runiczna analiza stanu energii człowieka (Warsztat runiczny dla osób znających znaczenie run oraz pracujących z tymi znakami, poziom średnio zaawansowany)
 
1. Wstęp
• omówienie zagadnień związanych z pojęciem podłączeń energetycznych, czakr jako ośrodków energetycznych
• mity i fakty związane z tematyką dotyczącą analizy energetycznej,
• omówienie czakr i ich znaczenia pod kątem zdrowia
• runy jako symbole obrazujące stan ludzkiej energii - wprowadzenie
• do czego służy znajomość naszego stanu energetycznego
3. Runiczna analiza energetyczna
• znaczenie run pod kątem podłączeń energetycznych
4. Praktyczne wykorzystanie symboli runicznych w analizie energetycznej z wykorzystaniem kilku rozkładów runicznych takich jak: rozkład składający się z siedmiu run, rozkład karmiczny i rozkład obrazujący siedem głównych czakr .
Znajomość znaczenia symboli runicznych służyć powinno naszemu poznaniu samych siebie, wszystko co wokół się dzieje, co nas doświadcza, wywołuje zmiany i ślady w naszym obiegu energetycznym. Podobnie my sami jako konkretna wibracja wywieramy i wywołujemy konkretny wpływ na nasze otoczenie. Celem powyższego warsztatu jest poznanie i praktyczne wykorzystanie runicznych symboli jako podpowiedzi gdzie w naszym obiegu energetycznym znajduje się zaburzenie oraz jaka energia ja wywołuje. Wiedza ta sprawi, że zrozumiemy dlaczego czujemy się tak a nie inaczej oraz co z danym problemem można zrobić, ponieważ runy jako konkretne energetyczne symbole mogą niwelować zaburzenia, czy blokady.

Czas trwania warsztatu - około 15 godzin
Cena warsztatu - 1000 zł.

Warsztat dla posiadających skypa Wszelkich informacji na temat warsztatu udzielam pod nr tel. 880 - 510 - 862 na ten nr tel. należy dzwonić, chcąc uzgodnić wszelkie sprawy dotyczące uczestniczenia w warsztacie.
 
Runiczna analiza karmy, poziomu rozwoju świadomości. Analiza karmicznych i energetycznych blokad powstrzymujących przed osiągnięciem spełnienia i harmonii. (Warsztat runiczny dla osób znających dogłębnie tematykę związaną z runami, filozofią celtycko - germańską postrzegania człowieka oraz dla tych którym nieobca jest wiedza dotycząca karmy, drogi i ewolucji oraz podłączeń energetycznych)
 
1. Wstęp
• omówienie zagadnień z pojęciem karmy, blokad karmicznych, drogi / ewolucji duszy ; • wyjaśnienie do czego w ogóle przydatna może być znajomość karmy, poprzednich wcieleń i powstałych poprzez nie blokad; • BHP związane z analizą karmiczną;
2. Omówienie każdej runy pod kątem jej karmicznego znaczenia.
3. Omówienie każdej runy pod kątem znaczenia blokad karmicznych.
4. Celtycko - germańskie postrzeganie świata, duchowości oraz drogi ludzkiej duszy w cyklu odradzania się. Omówienie 9 światów run jako drabiny po której wspina się świadomość człowieka dążąc do oświecenia, czyli w pełni świadomego życia.
5. Praktyczna praca z runicznymi symbolami związana z analizą karmy, poprzednich wcieleń i blokad karmicznych.
6. Nauka wyciągnięcia wniosków z analizy karmicznej, połączenia w logiczną całość zdobytej wiedzy w celu zniwelowania wskazanych blokad.
7. Nauka dobrania runicznego symbolu, który może pomóc w pozbyciu się blokad.

Karma to temat od dawna intrygujący ludzi, zawsze pragnęliśmy poznać zakamarki naszej podświadomości oraz zapisanych w niej informacji. Droga duszy, pamięć kolejnych żyć ciekawi, zdumiewa, budzi też kontrowersje wśród wielu osób zajmujących się ogólnie pojętą ezoteryką i parapsychologią. Runy jako potężne, głębokie symbole ukazać potrafią najbardziej skrywane przez naszą podświadomość wiadomości. Karmę jako taką można bagatelizować lub uparcie w nią wierzyć. We wszystkim jak wiadomo należy zachować rozsądek oraz zdrowo pojęty dystans, nie mniej jednak wszyscy doświadczamy dziwnych odczuć, snów, skojarzeń. Z pewnymi życiowymi sytuacjami nie radzimy sobie, nie potrafimy wyzwolić w sobie pewnych emocji, często nie umiemy mierzyć się z miłością, spełnieniem zawodowym, ciągle coś blokuje nam osiągnięcie wewnętrznego spełnienia i poczucia harmonii. Tutaj właśnie często należy zajrzeć za zasłonę nieuświadomionej potężnej wiedzy, którą nosimy w sobie. Temu też służy powyższy warsztat, dzięki niemu nauczyć się będzie można posługiwania się runiczną wyrocznią, tak by ukazała nam ona głębię naszej duszy oraz tkwiących w niej zapisów. By móc posiąść takie informacje należy posiadać pełną znajomość wiedzy o runach, posługiwać się bez problemu też runicznymi symbolami. Warto też posiadać choć wstępną wiedzę związaną z karmą, energetyką oraz ewolucją duszy, ważne by mieć też pewne własne wypracowane już spostrzeżenia związane z wyżej wspomnianymi informacjami.

Czas trwania warsztatu - około 15 godzin
Cena warsztatu - 1300 zł.

Warsztat dla posiadających skypa Wszelkich informacji na temat warsztatu udzielam pod nr tel. 880 - 510 - 862 na ten nr tel. należy dzwonić, chcąc uzgodnić wszelkie sprawy dotyczące uczestniczenia w warsztacie.